ورود غیرقانونی یک زائر به بیراهه‌های مرز مهران فاجعه آفرید/ قطع عضو در پی برخورد با مین جنگی