چرا مهناز افشار پست همسر سابقش را لایک کرد؟

چرا مهناز افشار پست همسر سابقش را لایک کرد؟