مگر مسئولان از راه حرام پول به دست آورده‌اند که می‌خواهند آن را پنهان کنند/ قرار بود هر کس افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد، نه اینکه زندان برود