ستاد مقابله با کرونا: هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در استان تهران واکسن زدند