ساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …تسمه حمل بارسبد پلاستیکی، جعبه پلاستیکی، پالت …تعمیر تلویزیون ال جی

کشف راهکار موثر دارویی برای نابودی کرونا در بدن