معاون وزیر بهداشت: واکسن برکت مجوز تزریق به کودکان می‌گیرد/ تحقیقات شیراز صحت ندارد