عایق صوتیصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …توزیع سیلیکاژل پودری مخصوص تهیه …انجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی، …

اعطای وام ۹۰ میلیونی برای نوسازی ۱۵ هزار تاکسی فرسوده