آمریکایی‌ها برای احیای برجام حریص‌تر از ایران هستند/ اگر ایران و آمریکا با هم صحبت کنند خیلی بهتر است

آمریکایی‌ها برای احیای برجام حریص‌تر از ایران هستند/ اگر ایران و آمریکا با هم صحبت کنند خیلی بهتر است