ادعای رویترز درباره توافق نفتی میان ایران و ونزوئلا