یک چیزهایی درباره اعتراضات مردم از رسانه‌ها شنیده‌ام/ نیازی نیست به اصفهان بروم

یک چیزهایی درباره اعتراضات مردم از رسانه‌ها شنیده‌ام/ نیازی نیست به اصفهان بروم