اجرای کلیه فعالیتهای عمرانیدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …خوش بو کنندهای هوالوله بازکنی فوری در تهران و خدمات …

تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران برای حداکثر ۳۰ درصد کارکنان تا پایان سال