اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در ۹ ماه نخست امسال صورت گرفت: پرداخت حدود ۱۲۰.۰۰۰ فقره وام ازدواج در بانک ملت