سریال تکراری حذف عجولانه محدودیت‌ها/ پیک دیگری در راه است