اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

به جای مهریه شروط ضمن عقد را برای زنان قانونی کنید/ مصوبات مجلس، نیمچه ابزار قانونی زنان را هم از آن‌ها می‌گیرد