واکنش رامبد جوان به خبر قصاص آرمان

واکنش رامبد جوان به خبر قصاص آرمان