اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گشت ارشاد جمع نشده، تغییر تاکتیک داده است/ نظام در موضوع حجاب عقب‌نشینی نکرده است