اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اظهارات متناقض وزرای اقتصاد و امور خارجه درباره توافق با چین