آمار کرونا در تهران شکننده است/ شرایط به سرعت می‌تواند تغییر کند