اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درباره ماهیت حوادث اخیر به مقامات سایر کشورها توضیح دادیم، تعجب و تشکر کردند