پیک ششم کرونا در راه است/۲۰۰ مرگ روزانه را عادی می‌دانیم!