فرمانده انتظامی خوزستان: پنج هزار زائر ایرانی وارد عراق شدند