پاسخ تند احمدی نژاد به منتقدان سفرش به دبی/ با پول بیت المال داستان سازی می‌کنند!