اعدام زن و شوهر قاتل/ در زندان یاسوج چه گذشت؟

اعدام زن و شوهر قاتل/ در زندان یاسوج چه گذشت؟