برنامه دیدار وزیرخارجه انگلیس با امیرعبداللهیان در نیویورک