اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر شهرسازی: بازار مسکن ۲۵ متری در دستور کار نیست