یک مقام ارشد اروپایی: ایران هنوز آماده ازسرگیری مذاکرات وین نیست