زفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی … فروش مستقیم ورق های قلع اندود …اعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …تابلوفرش چهره - (هدیه ای ماندگار …

خیلی‌ها فکر می‌کردند دولت در ویروس کرونا زمین می‌خورد/ به مهار روز‌های سخت کرونایی امیدواریم