داروی دیابت نوع ۲ خطر بستری و حتی مرگ کرونا را کاهش می‌دهد