اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امکان ثبت نام جداگانه مجردانی که تاکنون یارانه نمی‌گرفتند