اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ابوطالبی: زمان نشان می‌دهد اقدام مذاکره‌کنندگان تصمیم استراتژیک بوده یا خطای استراتژیک