اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مسمومیت دانش آموزان با «آمونیاک» مورد تایید نیست/ هنوز به عامل مشخصی درخصوص مسمومیت‌ها دست نیافته‌ایم