حذف لبنیات از سفره‌های مردم/ مسئولان مصرف لبنیات را کار لوکس می‌دانند!