جدیدترین سخنان احمد مسعود پس از مدت‌ها سکوت/ درخواست برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان