اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جمع آوری اجساد سربازان روس برای مبادله با اسیران جنگی + فیلم