کرونا و افزایش قیمت‌ها آمار گرسنگان ایران را بالا برد/ ۳۰ درصد کودکان جهان سوءتغذیه دارند