علت گرانی کالا‌های اساسی مشخص شد/ مجلس انقلابی هیچ برنامه‌ای برای رفع گرانی ندارد