دیده‌بان حقوق بشر: نیرو‌های طالبان ده‌ها افسر پیشین افغانستان را ربوده و کشته‌اند

دیده‌بان حقوق بشر: نیرو‌های طالبان ده‌ها افسر پیشین افغانستان را ربوده و کشته‌اند