سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت محفوظ است/ هیچ‌گونه بحثی درباره افزایش قیمت بنزین وجود ندارد