اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر خشونت افزایش یابد، اعتراضات خیابانی به شکل زیرزمینی و مخفی بروز پیدا می‌کند/ جواب اعتراض خشونت نیست