اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر توافق نشود نارضایتی عمومی و موج مهاجرت شدت می‌گیرد/ اروپا نمی‌خواهد بیش از این میانجی‌گری کند