طالبان گذرنامه و کارت شناسایی افغان‌ها را تغییر می‌دهد