اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گزارش سفر هیات رهبری برای دیدار با مولوی عبدالحمید: با خاطیان قاطعانه برخورد خواهد شد