واکنش خطیب‌زاده به اظهارات نخست وزیر لبنان/ فروش نفت ایران بر اساس درخواست تجار لبنانی انجام شد