طرح ترور اردوغان خنثی شد / رسانه‌های ترکیه: بمب در محل سخنرانی رئیس جمهور پیدا شد

طرح ترور اردوغان خنثی شد / رسانه‌های ترکیه: بمب در محل سخنرانی رئیس جمهور پیدا شد