هبت الله آخوندزاده کجاست؟ / چه کسی جانشین رهبر طالبان می‌شود؟