آلوده‌ترین مناطق تهران کدامند؟

آلوده‌ترین مناطق تهران کدامند؟