اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر خارجه فرانسه: مذاکرات وین تسریع شود / مذاکرات نمی‌تواند به این آرامی ادامه یابند