درب اکاردئونی چوبی - درب اکاردئونی …بلبرينگ انصاريدستگاه خشک کن زعفران دهگان پرسپک میوه ترحیم - پک پذیرایی ختم

لحظات تلخ خاکسپاری آزاده نامداری و دلخور کردن خانواده داغدارش + فیلم