اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت ما باور دارد که اگر منظومه فکری امام و رهبری در کشور عملیاتی شود، کشور پیشرفت خواهد کرد