اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازی وزیر آموزش و پرورش با جان دانش آموزان/ به هر قیمتی که شده به مدرسه بیایید!